Kalite Politikamız

POLİTİKAMIZ;

Güvenli gıda üretimini, tüketici ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılamayı temel ilke edinerek, hammadde kabulü ile birlikte ürünün tüketileceği ana kadar güvenli, kaliteli ve yasalara uygun ürünler üreten bir marka olmak,

Faaliyet, ürün ve hizmetlerde daha az atık oluşturarak, doğal kaynakları koruyarak ve en verimli şekilde kullanarak, çevresel yasal yükümlülüklerimizi yerine getirerek, bilimsel araştırmalar ile teknolojik gelişmeleri takip ederek çevresel kirlenmeyi önleyerek bu ilkeleri geliştirip sürekliliğini sağlayarak çevreye değer veren bir üretim yapmak,

Müşteri memnuniyetini ön planda tutan yönetim anlayışını benimseyerek müşteri şikâyetlerini en hızlı şekilde ele alıp, şeffaf olarak çözüme ulaştırdıktan sonra müşteriye geri bildirim olarak sunmak,

Çalışan memnuniyetini sağlayarak etkin takım çalışmasını benimsemek, eğitimli, yetkin personel istihdam etmek, yasal ve etik değerlere uymak,

Yönetim ve tüm çalışanlar olarak belirlediğimiz bu hedeflere, üreticilerimiz ve tedarikçilerimizle birlikte büyüyerek, kârlılığımızı ve verimliliğimizi artırarak, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ilkelerini benimseyerek ulaşmaktır.

                                                                                                     Musa GÜÇLÜ

                    Genel Müdür